Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Fysio Aurea aloittaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoajana 1.1.2023 alkaen, tarjoten fysioterapian yksilöterapioita.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla kuntoutuja pystyy työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Hakeutuminen yksilökuntoutukseen:

1. Ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin. Mikäli kuntoutuksen tarve on ajankohtainen, lääkäri suosittaa kuntoutusta ja kirjoittaa B-lausunnon.

2. Valitse palveluntuottaja ennen kuntoutushakemuksen tekemistä. 

https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/

3. Tee hakemus Kelalle, täytä ja tulosta Kelan lomake KU 104 Vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Liitä hakemukseen lääkärinlausunto B ja postita tai toimita hakemus Kelan paikallistoimistoon. Lisää lomakkeeseen palveluntuottajaksi Fysio Aurea.

4. Kuntoutuspäätös toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena. Saatuamme päätöksen, olemme sinuun yhteydessä ja sovimme kuntoutuksen aloitusajankohdan.