Fysioterapiapalvelut

Fysioterapeutin osaamisaluetta ovat terveyteen, liikkeeseen, liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyvät asiat. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen sekä fysikaalinen terapia.

Fysioterapia tarjoaa palveluja henkilöille, joilla on liikkumis- ja toimintakyvyn vaikeuksia mm. ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta.

Fysioterapian tavoitteena on edistää asiakkaan omaa aktiivisuutta ja motivaatiota toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutin tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä.

Terapeuttinen harjoittelu

Liike on lääke - terapeuttinen harjoittelu on olennainen osa kuntoutumista. Jokaisen asiakkaan kohdalla liikkuminen aloitetaan kokonaisvaltaisesti sen hetkisen diagnoosin, kuntotason ja kiputilanteen mukaan. Asiakkaan perussairaudet ja aikaisempi liikuntatausta sekä elämäntilanne huomioiden suunnitellaan kotiharjoitusohjelma, jota lähdetään toteuttamaan fysioterapeutin ohjauksessa. Fysioterapeutin ohjaama terapeuttinen harjoittelu pohjautuu tieteelliseen näyttöön ja tutkimustuloksiin. Tavoitteena on, että asiakas edistyy askel askeleelta tavoitteessaan. Kuntoutumisen edistyessä asiakas saa uskallusta liikkua kipujen kanssa ja vähitellen löytää keinon hallita kipuja. Saattaapa se liikunnan ilokin sieltä vielä löytyä :)

Terapeuttinen harjoittelu on ensisijaista myös ennen leikkausta ja sen jälkeen. Ohjattu harjoittelu edistää leikkauksesta toipumista ja toimintakyvyn palautumista. Esimerkiksi tekonivelleikkauksissa fysioterapia edistää liikelaajuuksien palautumista ja lihasvoiman kehittymistä. Fysioterapia toteutetaan aina lääkärin ohjeistuksen mukaisesti ja tavoitteellisesti.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen.

Psykofyysisen fysioterapian työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.  

Kuntoutuksessa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Psykofyysisen fysioterapia voi sisältää mm. erilaisia liikeharjoitteita, hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia, rentoutusmenetelmiä, pehmytkudoskäsittelyjä sekä vuorovaikutusta vahvistavia harjoitteita. 


Akupunktio

Akupunktuuri on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jossa potilasta käsitellään neuloilla tarkoin määritellyistä ihon pisteistä. Akupunktiohoitoa ennen asiakas haastatellaan ja tutkitaan asianmukaisesti ja mahdollisesti vasta-aiheet tarkistetaan (mm. verenvuototauti, verenohennuslääkitys). Hoitoa annetaan yleensä sarjoina, esimerkiksi 3-5 hoitokertaa viikon välein. Akupunktiohoidon kohteena ovat yleensä tuki- ja liikuntaelimistön kivut, kuten niska- ja hartia- ja selkäkivut tai nivelkivut. Myös migreenin ja ääreishermoperäisten kipujen hoidossa akupunktiosta voi olla hyötyä. 

Neulan aiheuttama ärsytys kiihdyttää elimistön omien kipulääkkeiden, endorfiinien, vapautumista. Ne lievittävät hetkeksi kipuja, rentouttavat oloa ja unen laatu voi parantua. 

 

Hieronta ja mobilisoivat käsittelyt

Hieronnan tavoitteena on lisätä kudosten aineenvaihduntaa ja parantaa verenkiertoa. Lisäksi hieronta rentouttaa kireitä lihaksia ja helpottaa näin osaksi myös kipua. Mobilisoivilla tekniikoilla fysioterapeutti aiheuttaa niveleen passiivisesti liikettä, joka edistää nivelen liikkuvuutta ja aineenvaihduntaa. Toiminnallisessa mobilisaatiossa asiakas osallistuu aktiivisesti esim. vastustamalla liikettä. Hermoston eli neuraalikudoksen mobilisoinnissa hermokudosta elvytetään kehon ja raajojen pumppaavia liikkeitä hyödyntämällä. Hoidoilla vaikutetaan hermoston verenkiertoon ja aineenvaihduntaan sekä mekaanisesti sen liukumiseen. Esteet mobilisoinnille tutkitaan aina alkukyselyn ja testien avulla.

Äitiysfysioterapia

Äitiysfysioterapeutti on erikoistunut raskausajan liikuntaan ja harjoitteluun, synnytykseen valmistautumiseen ja synnytyksestä palautumiseen. Äitiysfysioterapiassa otetaan aina huomioon asiakkaan sen hetkinen elämäntilanne ja voimavarat sekä tavoitteet. 

Äitiysfysioterapiassa voi saada ohjausta suorien vatsalihasten erkauman kuntoutukseen. Vatsalihasten erkauma raskausaikana on täysin normaalia. Vatsalihasten erkaantuminen palautuu vähitellen raskauden jälkeen. Vatsalihasten ja koko kehon palautuminen raskaudesta on hyvä käydä tarkistuttamassa äitiysfysioterapeutilla noin 2-4 kuukautta raskauden jälkeen ja erityisesti, jos sinulla on alla olevia tilanteita: 

- Keskivartalon hahmottaminen ja hallinta on vaikeaa.

- Haluaisit aloittaa liikunnan, mutta et ole varma miten.

- Sinulla selkäkipuja tai selän väsymistä, vatsan pömpötystä.

- Niskahartiavaivoja ja/tai hengitykseen liittyviä vaivoja.

- Lonkan ja lantion alueen kipuja.

- Lantionpohjassasi tuntuu painetta tai koet, että se painautuu alaspäin.

- Kärsit virtsan-, ulosteen- tai ilmankarkailusta.

Äitiysfysioterapeutti ohjaa sektio-ja episiotomia-arpien hoidossa. Äidin ergonomiaohjaus vauva- ja pikkulapsiaikana on myös osa terapiaa. Saat halutessasi ohjausta kuntosaliharjoittelun jatkamiseen niin raskausaikana kuin synnytyksen jälkeen. Ohjauksessa saat nousujohteisen harjoittelumallin keskivartalon vahvistamiseen yhdessä muun lihaskuntoharjoittelun kanssa. Äitiysfysioterapia voidaan toteuttaa asiakkaan toiveesta myös kuntosalilla tai kotikäynteinä asiakkaan kotona.